Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir enerji çözümleri ve daha temiz bir dünya için çalışıyoruz.

Çevre, Sürdürülebilir Üretim ve İş Güvenliği


Tres Enerji’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı üç ana unsur üzerine inşa edilmiştir. Bunlar, çevre, sürdürülebilir üretim ile iş sağlığı ve güvenliğidir. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak düşük karbon salımı ile enerji üretmek ve enerji verimliliği Tres Enerji’nin temel sürdürülebilirlik anlayışının odağında yer almaktadır. Bunların yanı sıra, çalışan katılımı, paydaş katılımı ve sürdürülebilir tedarikçi yönetimi de sürdürülebilirlik politikasının önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Çevre bilinci konusunda sürekli iyileştirme, iklim değişikliği ile mücadele, mevzuata tam uyum, ulusal ve uluslararası standart ve yeniliklerin takibi, çalışanların çevre bilincinin artırılması kurumsal önceliklerinin başında gelmektedir. Tres Enerji, yalnızca kendi tesislerinin çevresel çıkarlarını değil toplumun da çevresel çıkarlarını, karbon salımı, verimli kaynak kullanımı, her zaman yenilenebilir ve temiz hammadde tercihi ile en yüksek bilinç seviyesinde korumayı hedeflemektedir.

Toplam CO2 Eşdeğeri Emisyon Azaltımı (Ton)

80000

İklim Değişikliği ve Enerji


İklim değişikliğinin temelinde, endüstri ve üretim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan global ölçekteki hava, su ve toprak kirliliğinin kaynağında engellenememesi büyük rol oynamaktadır. Tres Enerji, bünyesinde faaliyet gösteren kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerindeki üretimler ile enerji verimliliğine ve tasarrufuna büyük katkıda bulunmaktadır, emisyon salımları azaltılmaktadır. Güneş enerjisi santralleri ile de sıfır karbon salınımıyla doğa dostu enerji üretimi gerçekleştirmektedir.

Tres Enerji, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yönetiminden çalışanlarına, tesislerinden iş süreçlerine, sürekli iyileştirme ve çevre bilincini arttırma konularında çalışmalarını sürdürmektedir.