Kojenerasyon / Trijenerasyon

Kojenerasyon ve Trijenerasyon ile işletmenizde verimli enerji çözümleri
 

Dağıtık Enerji Çözümleri

Yüksek enerji verimliliği


Elektrik ve ısı ihtiyacının ayrı ayrı sistemler tarafından elde edildiği işletmelerde, enerji veriminde önemli oranda kayıplarla karşılaşılmaktadır.

Öte yandan elektrik ve ısının birlikte üretildiği birleşik ısı ve güç sistemleri (diğer adıyla kojenerasyon veya trijenerasyon) ile enerji eş zamanlı olarak hem elektrik hem de ısı veya soğutma enerjisi formlarında, en az kayıpla ve yüksek verimde üretilerek işletmelerin sürekli kullanımına sunulabilmektedir. 

Verimli, Tasarruflu, Kârlı


Elektrik ve ısı ihtiyacının ayrı ayrı sistemler tarafından  elde edildiği işletmelerde, enerji veriminde önemli oranda kayıplarla karşılaşılmaktadır.

Kojenerasyon ve Trijenerasyon santrallerini kuran işletmeler enerji  verimliliğini artırırken, üretim maliyetlerini  azaltmakta ve dolayısıyla kârlılıklarını  yükseltmektedir.
 

%90'a varan çevrim verimliliği


Birleşik üretim sistemlerinde,  ısı enerjisinin de yoğun kullanımıyla birlikte, toplam çevrim verimi
%90 seviyesinin üzerine  çıkmaktadır.

Ekonomik, güvenilir ve temiz enerji

Tres Enerji, tüm yatırım ve  işletme bedellerini üstlenerek,  işletmelere kojenerasyon ve  trijenerasyon tesisleri kurmakta  ve işletmelerin enerji ihtiyacını yüksek tasarrufla sağlamaktadır.

Bu sayede işletmeler daha  ekonomik, güvenilir, sürekli  ve temiz bir enerji kaynağına sahip olmaktadır.