Nerelerde Uyguluyoruz

Avrupa ülkelerinin çoğu Kojenerasyon / Trijenerasyon teknolojilerini, birçok farklı projede kapsamlı olarak uygulamaktadır.

Kojenerasyon / Trijenerasyon tesisleri, sanayinin farklı alanlarında da kolaylıkla uygulanabilir bir çözümdür. En gelişmiş ticari enerji üretim sistemi olarak kentsel yerleşimler ve sanayide birçok uygulama alanı bulmaktadır.

Endüstriyel tesislerin enerjiye aynı zamanda hem elektrik hem de ısı olarak ihtiyaçları vardır. Kojenerasyon / Trijenerasyon tesislerinden yararlanan birçok sanayi kuruluşunun, büyük miktarlarda doymuş veya kızgın buhar ihtiyaçları bulunmaktadır. Petrol rafinerileri, petrokimya kompleksleri, kimya tesisleri, tekstil boyama tesisleri, kağıt ve selüloz işleme tesisleri, ağaç işleme tesisleri, gıda üretim tesisleri, gübre tesisleri bu tarz endüstriyel tesislere örnektir.

Bazı endüstriyel tesislerin ise üretim hatlarında ürün kurutma amacı ile büyük miktarlarda sıcak havaya ihtiyaçları vardır. Bu tarz üretimlere endüstriyel tuğla üretimi, seramik veya vitrifiye üretimi örnek gösterilebilir. Kurutma veya ısıtma amacı ile sürekli sıcak havaya ihtiyacı olan herhangi bir sanayi de Kojenerasyon / Trijenerasyon tesislerinden yararlanabilir. Gıda stoklama tesisleri, soğutma tesisleri, et, balık, tavuk veya sebze benzeri gıdaların korunmasına yönelik büyük soğuk depolar gibi büyük miktarda soğuk havaya veya suya ihtiyacı olan bazı sanayiler absorbsiyon soğutuculardan yararlanabilirler. Absorbsiyon soğutucular (veya chillerler) asgari miktarda elektrik tüketerek kojenerasyon tesislerinde atık ısıdan üretilen buhar veya sıcak su vasıtasıyla soğuk su üretirler. Bu uygulama bazı tedarikçiler tarafından "Kofrijiderasyon" diye de adlandırılmaktadır.

Kojenerasyon / Trijenerasyon tesisleri aynı zamanda kentsel yerleşimlerde ısıtma ve soğutma amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Kent veya uydu yerleşimleri aynı zamanda hem elektrik hem de ısıya ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda bir güç ve ısı merkezi olan kojenerasyon tesisi tarafından bu yerleşim birimlerine hem elektrik temin edilebilir hem de ayrı ayrı bu birimler kış döneminde ısıtılabilir ve yaz döneminde absorbsiyon soğutucularla soğutulabilir. Kojenerasyon / Trijenerasyon tesislerinden yararlanan diğer kentsel birimler hastaneler, oteller, hipermarketler, büyük ambar ve depolar, bankalar, üniversite kampüsleri ve 24 saat ısıtma, soğutma, havalandırma isteyen büyük yapılardır.