Neler Sunuyoruz

Sistem Analizi

 1. Saha keşfinin yapılması,
 2. İşletmenin tüm tüketim verilerinin toplanması ve analiz edilmesi,
 3. İşletmenin tüketim kriterlerine uygun teknolojinin ve sistem kapasitesinin seçilmesi, tasarımının yapılması,
 4. İşletmeye uygun sistem ile elde edilecek tasarruf analiz raporunun hazırlanması,
 5. Tüm detay mühendislik süreçlerinin gerçekleştirilmesi.

İzin Süreçleri

 1. İşletmenin gerekli tüm resmi izin dosyalarının işletme adına hazırlanması,
 2. Resmi izin başvurularının takibi ve tamamlanması,
 3. Kurulumu müteakip sistemin resmi kabul işlemlerinin işletme adına gerçekleştirilmesi.

Sistem Kurulumu

 1. Sistem tedarikinin ve montajının gerçekleştirilmesi,
 2. Elektrik ve mekanik entegrasyonlarının gerçekleştirilmesi,
 3. Sistem test ve onaylarının yapılması, 
 4. Sistemin devreye alınıp işletmeye hazır hale getirilmesi.

İşletme ve Bakım

 1. Sözleşme süresince sistemin eksiksiz ve çalışır durumda olmasının sağlanması,
 2. İşletmeye yönelik sorumlulukların üstlenilmesi ve sistemin işletmesinin gerçekleştirilmesi,
 3. Bakım, onarım ve periyodik parça değişimlerinin yapılması,
 4. Sistemin 7/24 anlık üretim, tüketim, tasarruf verilerinin izlenmesi ve depolanması.

Neler Sunuyoruz