Lisansız Elektrik Üretimi Nedir?

Ülkemizde enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına yönelik yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişilerin kendi enerjilerini üretebilme hakkı tanınmıştır. Kendi enerjilerini üretme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiler, bu kapsamda herhangi bir lisans alma veya farklı bir şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulmuşlardır.

Ayrıca yürürlükte olan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ nin 22.Maddesi uyarınca;

Yeni yapılacak olan ve yirmi bin metrekarenin üzerinde olan binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı yanında kojenerasyon gibi sistem çözümleri projelendirme aşamasında analiz edilmelidir. Ayrıca yönetmeliğe göre söz konusu sistemlerin uygulanması binanın toplam maliyetinin %10’una karşılık gelecek şekilde zorunlu kılınmıştır.

Tres Enerji, işletmelerin lisanssız elektrik üretimi kapsamında kendi enerjilerini elde etmelerine olanak sağlamaktadır. İş modelimizde tüm sistem yatırımı ve işletmesi Tres Enerji tarafından üstlenilir. Bununla beraber işletmeler hem güvenli ve kesintisiz bir üretime kavuşurlar, hem de enerji faturalarında önemli kazançlar sağlarlar.

 

Kaynak: T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=mevzuat&Id=122