Üretim Modeli Değerlendirmesi

Ayrı üretim sistemlerinde toplam yakıtın yalnızca yarısı enerji üretiminde kullanılırken, kojenerasyon sistemlerinde elektrik üretimi esnasında ortaya çıkan atık ısı, proseste değerlendirilerek hem elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olur; hem de fabrikaların yahut çeşitli işletmelerin ısıtma veya soğutma ihtiyacı %90 verimlilikle karşılanmış olur.

Ayrı Üretim

Ayrı Üretim


Birleşik Üretim

Birleşik Üretim


Sistem Çıktıları

Sistem Çıktıları