Kojenerasyon ve Trijenerasyonun Faydaları
  • İhtiyaç duyulan enerji türü istenen zaman ve miktarda üretilmekte, bu da enerji bağımsızlığını getirmektedir.
  • Tek kaynaktan elektrik, ısıtma ve soğutma olmak üzere değişik formlarda enerji elde eder ve toplamda %90'a varan yüksek enerji verimliliğine ulaşırlar.
  • İhtiyaç duyulan enerji türlerini istenildiği zaman ve miktarda elde ederler.
  • Enerjinin tüketim yerinde üretilmesi sonucunda iletim ve dağıtım şebekesinde oluşan enerji kayıplarını ortadan kaldırırlar; şebekeye ilave yatırım gerekliliğinin önüne geçerler.
  • Düşük karbon emisyonu ile temiz ve doğaya saygılı bir enerji üretimi gerçekleştirirler.

Kojenerasyon ve Trijenerasyonun Faydaları